Anna Tejszerska

Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP
[Two churches, two architects, one profile - national style and “borrowing” forms in the sacred architecture of the Second Polish Republic]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN (ISSN: 1895-3980)
Rok wydania: 2020
Tom: 16
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 56-66
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zapożyczeniom form w architekturze sakralnej II RP. Dokonano w nim analizy porównawczej kościołów wzniesionych w odległych od siebie miejscowościach (diecezja pińska i łódzka), przypisywanych różnym autorom, a wykazujących znaczne podobieństwo formalne. Opracowanie stanowi jednocześnie próbę ustalenia faktycznego autorstwa budowli. Przedstawia także pokrótce powszechną w czasie budowy omawianych kościołów ideę poszukiwania „stylu narodowego”, w którym zostały one ukształtowane i ukazuje podobne przykłady powielania form. Wywód oparto na archiwalnym materiale ikonograficznym - fotografiach z lat budowy, projektach oraz aktach pomocnych w rekonstrukcji życiorysu zawodowego twórców. Celem publikacji jest także przybliżenie postaci brzeskiego architekta Bronisława Nielubowicza i wątków pracy twórczej, które w ramach jej przygotowania udało się autorce ustalić.
Słowa kluczowe: Architektura sakralna II RP, styl narodowy w architekturze, architektura dwudziestolecia międzywojennego, Bronisław Nielubowicz architekt
Dostęp WWW: https://ph.pollub.pl/index.php/teka/article/view/2378
DOI: 10.35784/teka.2378Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP",
journal = "TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN",
year = "2020",
number = "4",
pages = "56-66"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2020). Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN, 4, 56-66.