Anna Tejszerska

Peter Zumthor
[Peter Zumthor ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Rola światła w architekturze znaczeniowej. Antologia
Redaktorzy: Anna Maria Wierzbicka
Strony od-do: 173-192
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest analizie metod formowania atmosfery obiektów sakralnych Petera Zumthora za pomocą aranżacji światła. Światło w twórczości Zumthora zajmuje rolę niepoślednią. Architekt używa go w sposób głęboko przemyślany i indywidualny dla każdego z projektowanych obiektów. To ono w zasadniczej mierze kształtuje ich charakter i atmosferę. Czerpiąc z wnikliwej i pełnej zachwytu obserwacji natury architekt wykorzystuje ekspresję kontrastu światłocienia, kreując bogactwo refleksów filtrowanego, skierowanego bądź rozproszonego światła dziennego. Zaprezentowany w artykule analityczny przegląd realizacji Architekta uzupełnia i uzasadnia dobór teoretycznej myśli Zumthora, zaczerpniętej z jego publikacji i licznych wywiadów. Podstawą interpretacji i opisu poszczególnych obiektów są dotyczące ich opracowania, komentarz samego Autora oraz materiał ikonograficzny. Artykuł zawiera charakterystykę trzech realizacji Petera Zumthora: kaplicy św. Benedykta (Caplutta Sogn Benedetg, 1985-1988) w szwajcarskim Sumvitg w Gryzonii, kaplicy Brata Mikołaja (Bruder Klaus Field Chapel, 2001-2007) w niemieckim Wachendorf w okolicach Kolonii i, powstałego na ruinach późnogotyckiego kościoła, Archidiecezjalnego Muzeum Sztuki „Kolumba” w Kolonii (2003-2007).
Słowa kluczowe: architektura sakralna, światło w architekturze, Peter Zumthor
Dostęp WWW: http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3527