Anna Tejszerska

Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
[The national style in the religious architecture in reborn Poland (1918-1939)]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Streszczenie: Książka zawiera prezentację wyników kompleksowych badań nad utrzymanymi w konwencji „stylu narodowego” inwestycjami Kościoła Rzymskokatolickiego II Rzeczypospolitej, w zakresie zewnętrznej formy murowanej architektury sakralnej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów neobarokowych, neorenesansowych, art déco, będących realizacją ówczesnych założeń formalnych stylistyki rodzimej. Omówiono w niej około 250 projektów kościołów wzniesionych na całym obszarze II RP. Zaprezentowano je z uwzględnieniem kryterium przynależności terytorialnej w obrębie 5 ówczesnych metropolii, z wyróżnieniem grup formalno-strukturalnych charakterystycznych dla poszczególnych regionów kraju. Publikacja prezentuje ponadto wieloaspektowy obraz rzeczywistości towarzyszącej inwestycjom oraz ich uwarunkowania. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny obejmujący rysunki projektowe, archiwalne i współczesne fotografie - w sumie 333 ilustracje.
Słowa kluczowe: styl narodowy, architektura sakralna, dwudziestolecie międzywojenne, architektura polskaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)",
year = "2019",
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2019). Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939). Lublin: