Anna Tejszerska

Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje
[Railway stations of the coal trunk-line – design competition project and their implementations]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Rybnik
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku
Redaktorzy: Michał Kapias, Dawid Keller
Strony od-do: 207-240
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest forma architektoniczna dworców kolejowych wzniesionych w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w związku z budową największej inwestycji kolejowej okresu międzywojennego - magistrali węglowej, łączącej górnicze zakłady na Śląsku z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni. Omawiane w opracowaniu obiekty stanowią w zasadniczej mierze realizację kilku, przygotowanych w ramach inwestycji, projektów typowych, aczkolwiek są pośród nich także projekty indywidualne. W artykule poruszono także zagadnienie roli konkursów architektonicznych i zaangażowania zawodowych architektów przy projektowaniu obiektów kolejowych. Czas przełomu lat 20. I 30. jest okresem schyłkowym stylistyki narodowej w architekturze, w której coraz mocniej do głosu dochodzą modernistyczne tendencje funkcjonalistyczne, co wyraźnie uwidacznia się w kolejnych etapach przedmiotowej inwestycji.
Słowa kluczowe: architektura dworców, dworce kolejowe, konkursy architektoniczne, obiekty kolejowe, dwudziestolecie międzywojenneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje",
journal = "",
year = "2018",
pages = "207-240"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2018). Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje. , 207-240.