Anna Tejszerska

Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: International Conference on OBJECT ARCHITECTURE ENVIRONMENT / Międzynarodowa Konferencja PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO
Miejsce: Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Przedmiot – Architektura – Środowisko. Problemy projektowania środowiskowego
Redaktorzy: Robert Idem, Anna Górka
Strony od-do: 167-184
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest relacji pomiędzy architekturą a szeroko rozumianym środowiskiem naturalnym i kulturowym. Stanowi próbę przełożenia proekologicznej zasady 3R – reduce, reuse, recycle, rozszerzonej o proponowane przez autorkę pojęcia restore, recover, redeem na płaszczyznę architektoniczno-urbanistyczną, w kontekście rewitalizacji śródmiejskich obszarów poprzemysłowych. Jako materiał badawczy i podstawę opracowania przyjęto zespoły byłych zakładów produkcyjnych przystosowane do nowego przeznaczenia. Omówione polskie przykłady adaptacji, charakteryzujące się różnym stopniem ingerencji w historyczne struktury budynków i ich przestrzennych powiazań, służą zilustrowaniu procesów ocalania kulturowego dziedzictwa i budowania nowej tożsamości miasta postprzemysłowego. Formy, funkcjonujących w nowej odsłonie obiektów, które autorka określa mianem stylu „neoindustrialnego”, czerpiące z bogactwa historycznych walorów architektonicznych i znamiennej specyfiki zespołów produkcyjnych, wzbogacone o współczesne stylizacje, z użyciem form i materiałów charakterystycznych dla budownictwa XXI wieku, kształtują nowy obraz miasta. Rehabilitacja negatywnego wizerunku miejsca na płaszczyźnie estetyczno-przestrzennej i mentalnej stanowi jeden z ważniejszych owoców działań rewitalizacyjnych.
Słowa kluczowe: architektura przemysłowa, dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja, tożsamość miasta poprzemysłowego, styl "neoindustrialny", brownfieldsCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study",
journal = "",
year = "2018",
pages = "167-184"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2018). Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study. , 167-184.