Anna Tejszerska

„Placemaking” a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu. Czy architektura to tylko dodatek, rama i tło?
[“Placemaking” and urban planning in practice and in teaching]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Przedmiot Architektura Miasto
Miejsce: Koszalin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Przedmiot - architektura - miasto. T. 2, Perspektywa architektoniczna
Redaktorzy: Magdalena Berlińska, Agnieszka Kurkowska
Strony od-do: 7-20
Streszczenie: Celem artykułu jest pochylenie się nad zagadnieniem współczesnych tendencji dotyczących definiowania i rozumienia pojęcia miasta jako struktury materialnej i społecznej, ze wskazaniem na znaczne przeciążenie w kierunku aspektu społecznego; zatrzymanie się nad problemami relacji twórca - odbiorca w budowaniu i kreowaniu przestrzeni miejskiej, a także rozumienia roli profesjonalistów w procesie projektowania form oraz kształtowania, rozwijania, poznawania i definiowania społecznych potrzeb i oczekiwań. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi kulturowemu w kształtowaniu i utrzymywaniu tożsamości miasta. Pytanie o zasadnicze rozumienie istoty miasta oraz tożsamość zawodową urbanisty i jego misję dotyczy szczególnie pokolenia pobierającego obecnie nauki, czyli przyszłych projektantów miast. W praktyce dydaktycznej autorka spotyka się z nadinterpretacją treści wykładów i publikacji Jana Gehla oraz tez stawianych przez organizację ‘Project for Public Spaces’. Interpretacja polegająca na zawężeniu roli zarówno projektu architektonicznego jak i urbanistycznego do pojęcia „ram” miejsca publicznych wydarzeń prowadzi do degradacji ich znaczenia do pomijania aspektu piękna na rzecz aktywności, komfortu, dostępności i funkcjonalności oraz wypierania atrybutu trwałości przez zmienność i tymczasowość. Autorka doszukuje się przyczyn niedoceniania roli architektury jako zasadniczego tworzywa urbanistycznego w identyfikowaniu jej z wielkogabarytowymi formami niewpisanymi w kontekst otoczenia. Zwraca uwagę na wartość trwałych form budujących i podtrzymujących kulturowy charakter miasta, a jednocześnie odpowiadających na wyzwanie „tworzenia miejsca”.
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, projektowanie urbanistyczne, miasto, tożsamość miastaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "„Placemaking” a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu. Czy architektura to tylko dodatek, rama i tło?",
journal = "",
year = "2017",
pages = "7-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2017). „Placemaking” a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu. Czy architektura to tylko dodatek, rama i tło?. , 7-20.