Anna Tejszerska

Nasz rodzimy ziemiański dwór. 'Styl dworkowy' dawnej i dziś
[Our native manor house. Polish cottage style in the past and today]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Dwór / Pałac / Willa dzisiaj
Miejsce: Łódź
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Redaktorzy: Paulina Cichoń, Sebastian Latocha
Strony od-do: 33-51
Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnienia zastosowania i interpretacji form kojarzonych z polskim dworem w architekturze początków XX i XXI wieku. Omówiono w nim przede wszystkim, nawiązujące do stylistyki dworkowej, obiekty mieszkaniowe. Przedstawiono przykłady realizacji i wskazano na ideowe źródła czerpania z tego typu historycznych wzorców w dwudziestoleciu międzywojennym. Podjęto próbę analizy współczesnych projektów odwołujących się do archetypu polskiego dworu i zestawienia ich z twórczością architektoniczną sprzed stu lat.
Słowa kluczowe: dwór, styl dworkowy, zabytek, współczesne budownictwo jednorodzinne
Dostęp WWW: https://docplayer.pl/45933854-Dwor-ponowoczesne-przygody-idei-i-formy-redakcja-naukowa-paulina-cichon-sebastian-latocha.htmlCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Nasz rodzimy ziemiański dwór. 'Styl dworkowy' dawnej i dziś",
journal = "",
year = "2016",
pages = "33-51"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2016). Nasz rodzimy ziemiański dwór. 'Styl dworkowy' dawnej i dziś. , 33-51.