Anna Tejszerska

Dwory Lublina w służbie edukacji – zagadnienie adaptacji obiektów na cele związane z działalnością uczelni wyższych
[Lublin manor houses at the service of education - adaptations for colleges purpose]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Łódź
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA Funkcjonowanie rezydencji rejonu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich
Redaktorzy: Tadeusz Bernatowicz, Piotr Gryglewski, Krzysztof Stefański
Strony od-do: 71-97
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest czterem obiektom podworskim leżącym w obrębie miasta Lublina, będącym w posiadaniu miejscowych uczelni wyższych. Przedstawiono w nim zarówno ich historię jak i, niepozbawioną kompromisów pomiędzy zachowaniem a przystosowaniem, drogę adaptacji do funkcji wynikających z rozmaitych uniwersyteckich potrzeb. Niewielka liczba wybranych obiektów reprezentatywnie przedstawia różnorodność metod adaptacji i wielopoziomowość stopnia przekształceń historycznych obiektów. Mamy tu do czynienia zarówno z remontem powiązanym z niewielkimi adaptacyjnymi przekształceniami formy zewnętrznej i zmianą układu wnętrz, jak również z, powodowaną stanem technicznym obiektów, rozbiórką połączoną z rekonstrukcją, bądź budową nowego obiektu odwołującego się jedynie formą i stylistyką do budynku historycznego. Omawiane w pracy, adaptowane do nowej funkcji dwory wraz z otaczającymi je obszarami zieleni stanowią relikt historycznych lubelskich obszarów podmiejskich. Ich walory architektoniczne i zakorzenienie w historii stanowią wartość dodaną uniwersyteckich przestrzeni. Z kolei nowe przeznaczenie zapewnia im materialne przetrwanie.
Słowa kluczowe: Dwór, metody konserwacji, rekonstrukcja, adaptacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Dwory Lublina w służbie edukacji – zagadnienie adaptacji obiektów na cele związane z działalnością uczelni wyższych",
journal = "",
year = "2016",
pages = "71-97"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2016). Dwory Lublina w służbie edukacji – zagadnienie adaptacji obiektów na cele związane z działalnością uczelni wyższych. , 71-97.