Anna Tejszerska

Dziedzictwo i perspektywy. VIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej “Kościoły Naszych Czasów”
['Heritage and prospect'.'Contemporary Churches', The VIII International Conference devoted to sacral architecture and art]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Targi SacroExpo