Anna Tejszerska

Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego
[National Style in the Architecture of Railway Stations in the Interwar Period]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Piękne, użyteczne, zbędne... Z dziejów i architektury obiektów kolejowych w Polsce
Miejsce: Rybnik
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce
Redaktorzy: Bogdan Kloch, Michał Kapias, Dawid Keller
Strony od-do: 240-279
Streszczenie: W artykule poruszono zagadnienie odbudowy i przebudowy budynków dworcowych po zniszczeniach dokonanych podczas I wojny światowej. Przedstawiono także stan linii i obiektów kolejowych, odziedziczonych przez Rzeczpospolitą po latach zaborów i zbrojnych konfliktów. Bazując na publikacjach z okresu międzywojennego, szczególny nacisk położono na ideowe podłoże kształtowania formy architektonicznej odbudowywanych obiektów zgodnie z założeniami polskiego stylu narodowego. Ilustrację tematu stanowi charakterystyka licznych przykładów odbudowanych, przebudowanych i nowo wzniesionych dworców z terenów objętych administracją wileńskiej i warszawskiej dyrekcji kolei. Wyboru obszaru badań dokonano na podstawie analizy wielkości zniszczeń i zakresu odbudowy.
Słowa kluczowe: styl narodowy, styl dworkowy, dworce kolejowe, architektura II RP, odbudowa Polski po I wojnie, Kresy WschodnieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego",
journal = "",
year = "2016",
pages = "240-279"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2016). Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego. , 240-279.