Anna Tejszerska

20212019Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2018
2017

 • „Placemaking” a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu. Czy architektura to tylko dodatek, rama i tło?
 • Tożsamość i tradycja – niezbywalne wartości przestrzeni miejskiej
 • Współczesne problemy kreowania tożsamości miejsca
 • Symbole narodowe w architektonicznym wystroju obiektów kolejowych II RP

 • 2016

 • Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego
 • Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka
 • National Style in the Reconstruction of Poland After World War I – Theory and Practice
  [Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka]
 • Dwory Lublina w służbie edukacji – zagadnienie adaptacji obiektów na cele związane z działalnością uczelni wyższych
 • Nasz rodzimy ziemiański dwór. 'Styl dworkowy' dawnej i dziś

 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Organizacja festiwalu nauki


  Udział w festiwalu nauki


  2014
  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2009