Anna Tejszerska

Siostra urszulanka Serca Jezusa Konającego

Praca magisterska i doktorska obronione na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

 

Konsultacje w sesji letniej 2018/19

17. 06. 2019 - poniedziałek 15:50 - 17:20 s. 906

26. 06. 2019 - środa g. 8:30-10:00 sala 906

 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/19

 

czwartek 20. 06. 2019 g. 9:10 - 10:50 sala 115

 

 

 

 

zainteresowania naukowe:

- styl narodowy w architekturze polskiej

- architektura sakralna

- zagadnienie tożsamości w architekturze

- problemy współczesnej urbanistyki

 

Ważniejsze publikacje:

 

 • Tejszerska, Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje, [w:] Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku, red. Michał Kapias, Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2018, s. 207-240, ISBN: 978-83-63959-30-2.
 • A. Tejszerska, Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study. / Zagadnienia adaptacji architektury poprzemysłowej w kontekście relacji ze środowiskiem naturalnym  i kulturowym – studium przypadku, [in:] Object-Architecture-Environment. The problems of sustainable design / PrzedmiotArchitektura – Środowisko. Problemy projektowania środowiskowego, red. R. Idem, A. Górka, Wyd. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, t. 2 Gdańsk 2018, ISBN 978-83-64333-25-5, s. 167-184.

 

 • A. Tejszerska, Symbole narodowe w architektonicznym wystroju obiektów kolejowych II RP, [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, ISBN 978-83-63959-21-0, s. 221-263.

 

 • A. Tejszerska, Współczesne problemy kreowania tożsamości miejsca, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 109-128. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, Tożsamość i tradycja - niezbywalne wartości przestrzeni miejskiej, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 87-108. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, ‘Placemaking’ a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu, [w:] Przedmiot, architektura, miasto. Perspektywa architektoniczna, red. M. Berlińska, A. Kurkowska, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-457-0, ISSN 0239-7129, s. 7-20. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, Dwory Lubelskich Uczelni, [w:] Historia – Konserwacja – Rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 71-97. ISBN 978-83-945098-2-8.

 

 

 • A. Tejszerska, Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 240-279. ISBN 978-83-63959-16-6

 

 

 • A. Tejszerska, Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo, red. Iwona Barańska i Makary Górzyński, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 143-171. ISBN 978-83-62689-48-4.

 

 

 • A. Tejszerska, Postmodernizm w polskiej architekturze sakralnej, [w:] Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Antologia tekstów pod redakcją Lidii Klein, Warszawa, Wydawnictwo 40000 Malarzy, 2013, rec. Marta Leśniakowska, Wojciech Włodarczyk, ISBN:-978-83-936015-4-7, s. 218-267.

 

 

 • A. Tejszerska, Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Źródła kulturowe współczesnych nurtów w architekturze sakralnej, Wydawnictwo pokonferencyjne z serii „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2013.

 

 

 • A. Tejszerska, Abstrakcjonizm, awangarda, mistycyzm i transcendencja w kontekście kształtowania współczesnych przestrzeni sakralnych. O „tożsamości” świątyni chrześcijańskiej, [w:] „Kościoły naszych czasów” Kielce 2012.

 

 • A. Tejszerska, Geometry and Graphics in Landscape Architecture. "The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics" v. 20/2009, s. 45-48
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2019 08:16