Anna Tejszerska
S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
Adiunkt - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.tejszerska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7872-4496