Anna Tejszerska

Siostra urszulanka Serca Jezusa Konającego

Praca magisterska i doktorska obronione na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

 

KONSULTACJE w obecnym czasie

 

W WIELKIM TYGODNIU 7 kwietna KONSULTACJE WTOREK 13:20 – 15:00

 

Drodzy Państwo, gdyby mieli Państwo jakieś problemy ze zrozumieniem treści wykładów, z rozwiązaniem zadanych prac, pytania związane z przygotowaniem kolejnych etapów prac inżynierskich, zapraszam do telefonicznej konsultacji. Taka forma jest zdecydowanie efektywniejsza niż odpisywanie drogą mailową. Podobnie jak w zwyczajnym trybie we wtorek od 15:30 do 17:00.

W WIELKIM TYGODNIU 7 kwietna KONSULTACJE WTOREK 13:20 – 15:00

Będę dostępna pod numerem telefonu: 697 248 820. A także przez Teams Office na grupowych kanałach przedmiotowych.

W WIELKIM TYGODNIU 7 kwietna KONSULTACJE WTOREK 13:20 – 15:00

 

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

wtorek 15:00 - 16:30 s. 507A

 

 

zainteresowania naukowe:

- styl narodowy w architekturze polskiej

- architektura sakralna

- zagadnienie tożsamości w architekturze

- problemy współczesnej urbanistyki

 

Ważniejsze publikacje:

 

 

 • A. Tejszerska, Symboliczno-teologiczna wymowa chrześcijańskiego ołtarza w kontekście przeobrażeń jego formy i umiejscowienia, w świetle dokumentów Kościoła, pism Patres Ecclesiae i współczesnych badań, „Techne. Seria nowa” 2018, s. 55-78. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2084-851X.05.04

 

 

 • A. Tejszerska, Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study. / Zagadnienia adaptacji architektury poprzemysłowej w kontekście relacji ze środowiskiem naturalnym  i kulturowym – studium przypadku, [in:] Object-Architecture-Environment. The problems of sustainable design / PrzedmiotArchitektura – Środowisko. Problemy projektowania środowiskowego, red. R. Idem, A. Górka, Wyd. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, t. 2 Gdańsk 2018, ISBN 978-83-64333-25-5, s. 167-184.

 

 

 • A. Tejszerska, Współczesne problemy kreowania tożsamości miejsca, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 109-128. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, Tożsamość i tradycja - niezbywalne wartości przestrzeni miejskiej, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 87-108. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, ‘Placemaking’ a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu, [w:] Przedmiot, architektura, miasto. Perspektywa architektoniczna, red. M. Berlińska, A. Kurkowska, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-457-0, ISSN 0239-7129, s. 7-20. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6

 

 • A. Tejszerska, Dwory Lubelskich Uczelni, [w:] Historia – Konserwacja – Rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 71-97. ISBN 978-83-945098-2-8.

 

 

 

 

 • A. Tejszerska, Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo, red. Iwona Barańska i Makary Górzyński, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 143-171. ISBN 978-83-62689-48-4.

 

 

 • A. Tejszerska, Postmodernizm w polskiej architekturze sakralnej, [w:] Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. t. 1. Antologia tekstów pod redakcją Lidii Klein, Warszawa, Wydawnictwo 40000 Malarzy, 2013, rec. Marta Leśniakowska, Wojciech Włodarczyk, ISBN:-978-83-936015-4-7, s. 218-267.

 

 

 • A. Tejszerska, Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Źródła kulturowe współczesnych nurtów w architekturze sakralnej, Wydawnictwo pokonferencyjne z serii „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2013.

 

 

 • A. Tejszerska, Abstrakcjonizm, awangarda, mistycyzm i transcendencja w kontekście kształtowania współczesnych przestrzeni sakralnych. O „tożsamości” świątyni chrześcijańskiej, [w:] „Kościoły naszych czasów” Kielce 2012.

 

 • A. Tejszerska, Geometry and Graphics in Landscape Architecture. "The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics" v. 20/2009, s. 45-48
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 10:40