Anna Tejszerska
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
asystent - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.tejszerska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7872-4496