Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL – Instytut Pedagogiki oraz Wydziału Filozofii KUL – Instytut Filozofii Teoretycznej. Od początku zatrudnienia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związana z Katedrą Filozofii Wychowania (Instytut Pedagogiki).

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2007 r.), na podstawie rozprawy Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialogu, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chudego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015 22:09