dr Anna Stachniuk
adiunkt - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.stachniuk_usun_to@kul.pl