mgr Anna Skwarek
Bibliotekarz - Biblioteka Wydziału Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.skwarek_anti_spam@kul.pl