2019

Prace dyplomowe
  • Zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnością jako jeden z elementów zarządzania różnorodnością
  • Trudności w rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością
  • Analiza stylów kierowania w jednym ze Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie łódzkim
  • System premiowy jako główny instrument motywowania a satysfakcja pracowników na przykłądzie firmy X
  • Proces rekrutacji i selekcji na przykłądzie wybranej firmy z województwa lubelskiego
  • Analiza stylu kierowania w radomskim oddziale Samorządowego Centrum Doskonalenia NAuczycieli zlokalizowanego w województwie mazowieckim
  • Problemy z motywacją do pracy u pracowników gospodarczych w spółdzielni mieszkaniowej X po wprowadzeniu programu Rodzina 500 +
  • Analiza systemu premiowania a motywacja pracownika w wybranym zakłądzie pracy