dr Anna Petkowicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.petkowicz_usun_to@kul.pl