Anna Międlar
Magazynier - Stołówka Studencka KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.miedlar_anti_spam@kul.pl