• doktor (od 2006-06-21)
  • magister (od 2001-06-30)