dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.jeziorkowska-polakowska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-00015265-563X