Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (AICA) - sekcja polska

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej