Wielopiętrowe zabawy z czasem. Działania rysunkowe Jarosława Kozłowskiego
[Multi-level games with time. Drawing activities of Jarosław Kozłowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pojęcie czasu w sztukach performatywnych
Miejsce: Toruń, CSW
Nazwa jednostki: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu