W podróży do jądra ciemności. (Nie)chciane historie Pippy Bacca i Nezaket Ekici.
[On a journey to the core of darkness. (Un)wanted stories of Pippa Bacca and Nezaket Ekici.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II interdyscyplinarna konferencja “(Nie)chciana tożsamość”
Miejsce: Toruń, Galeria Wozownia
Nazwa jednostki: Katedra Historii Sztuki i Kultury WNH UMK w Toruniu, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku