Kobieta jest nomadą, kobieta jest artystką. Spojrzenie na Panny młode w podróży Pippy Bacca i Silvii Moro w feministycznym ujęciu Rosi Braidotti.
[The Woman Is a Nomad, the Woman Is an Artist. A look at Brides on Tour by Pippa Bacca and Silvia Moro in the Feminist Take of Rosi Braidotti]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU (ISSN: 1733-1528)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 25
Strony od-do: 168-192
Streszczenie: Tekst jest próbą spojrzenia na artystyczny projekt Panny młode w podróży z perspektywy koncepcji podmiotowości nomadycznej Rosi Braidotti. Projekt ten, poprzez nowy kontekst nadany śmiercią Giuseppiny Pasqualino di Marineo, znanej pod pseudonimem Pippa Bacca, wzbudził wiele przeróżnych komentarzy, stając się jednocześnie punktem odniesienia dla kolejnych artystycznych i społecznych przedsięwzięć. W artykule analizowana jest strategia podjęta przez „panny młode” jako kobiety-artystki, użyte przez nie kulturowe symbole i archetypy, a jako przeciwwaga zadawane są pytania o wiarą w bezwarunkową gościnność w ramach tradycji nazywanej przez Jacquesa Derridę Abrahamową oraz o obecność kobiet w przestrzeni publicznej. W efekcie, projekt jawi się jako performans artystyczny, będący upomnieniem się o włączenie specyficznego, ucieleśnionego kobiecego doświadczenia jako podmiotu działającego w kulturze i polityce. Jego prawdziwa wartość usytuowana jest w doświadczeniu przeżywania; w wymianie, którą artystki nawiązują z ludźmi spotkanymi w drodze; w przełamywaniu granic między sztuką a życiem codziennym. To dość alternatywny model sztuki i jako taki jest odpowiedzią na feministyczne postulaty Rosi Braidotti.
Słowa kluczowe: kobieca podmiotowość, sztuka jako relacja, nomadyzm, gościnność
Dostęp WWW: https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs25/Dyskurs25_AnnaDzier%C5%BCyc-Horniak.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Dzierżyc-Horniak",
title = "Kobieta jest nomadą, kobieta jest artystką. Spojrzenie na Panny młode w podróży Pippy Bacca i Silvii Moro w feministycznym ujęciu Rosi Braidotti.",
journal = "DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU",
year = "2018",
number = "25",
pages = "168-192"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dzierżyc-Horniak, A. (2018). Kobieta jest nomadą, kobieta jest artystką. Spojrzenie na Panny młode w podróży Pippy Bacca i Silvii Moro w feministycznym ujęciu Rosi Braidotti. DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU, 25, 168-192.