Angelika Modlińska-Piekarz
dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz
Adiunkt - Oddział Informacji Naukowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: angelika.modlinska-piekarz_usun_to@kul.pl