dr Aneta Małgorzata Przepiórka

 

Adiunkt w Instytucie Psychologii KUL

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

 

Kontakt:

Instytut Psychologii KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokój C-510

e-mail: aneta.przepiorka@kul.pl

 

 

 

Zainteresowania naukowe: psychologia temporalna, emocje (Schadenfreude; zazdrość; agresja i gniew u kierowców, lęk), zachowania celowe w przedsiębiorczości, psychologia Internetu, psychologia społeczna - postawy wobec osób jąkających się

 

Publikacje i aktywność naukowa

 

Redakcja książek

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (Eds.) (2010). Internet in Psychological Research. Warszawa: Wyd. UKSW.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (Eds.) (2009). Closer to Emotions III. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2008) (Eds.). Bliżej emocji II. [Closer to Emotions II]. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błachnio, A., Gózik, A. (2007) (Eds.). Bliżej emocji I. [Closer to Emotions I]. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Numery specjalne

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2013) (Eds). Numer specjalny o emocjach. Psychologia Społeczna

Przepiórka, A., Błachnio, A. (2013) (Eds). Special issue on Emotions, Polish Psychological Bulletin, 2(44).

Gorbaniuk, O., Kostrubiec-Wojtachnio, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Błachnio, A., Przepiórka, A. (red.) (2011). Studia z psychologii w KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR lista A

2015

Blachnio, A., Przepiorka, A., Diaz-Morales, J. (in press). Facebook Use and Chronotype: Results of a Cross-Sectional Study, Chronobiology International [IF = 3.343]

Błachnio, A., Przepiórka, A., & Pantic, I. (2015). Internet use, facebook intrusion, and depression: Results of a cross-sectional study. European Psychiatry, doi:10.1016/j.eurpsy.2015.04.002 [IF = 3,210]

Hawi, N. S., Blachnio, A., & Przepiorka, A. (2015). Polish validation of the Internet Addiction Test. Computers In Human Behavior, 48, 548-553. doi:10.1016/j.chb.2015.01.058 [IF = 2,273]

Błachnio, A., Przepiórka, A., & Hawi, N. S. (2015). Exploring the Online Cognition Scale in a Polish sample. Computers In Human Behavior, 51(Pt A), 470-475. doi:10.1016/j.chb.2015.05.028 [IF = 2,273]

Pantic, I., Paunovic, J., Dimitrijevic, I., Blachnio, A., Przepiórka, A., Pantic, S. (2015). Novel Strategies For Neurotransmitter Detection And Measurement Using Advanced Materials. Reviews on Advanced Materials Science, 42, 1-5. [IF = 1,287]

Przepiórka, A. (2015). What Makes Successful Entrepreneurs Different in Temporal and Goal-Commitment Dimensions? Time & Society, 10.1177/0961463X15577264 [IF = 0,559]

Sobol-Kwapinska, M., Jankowski, T., & Przepiorka, A. (2015). What do we gain by adding time perspective to mindfulness? Carpe diem and mindfulness in a temporal framework. Personality And Individual Differences, doi:10.1016/j.paid.2015.07.046

 

2014

Siu, N. F., Lam, H. Y., Le, J. Y., & Przepiórka, A. M. (2014). Time perception and time perspective differences between adolescents and adults. Acta Psychologica, 151, 222-229. doi:10.1016/j.actpsy.2014.06.013 [IF = 2,367]

Przepiórka, A. M., Blachnio, A., Miziak, B., & Czuczwar, S. J. (2014). Clinical approaches to treatment of Internet addiction. Pharmacological Reports: PR, 66(2), 187-191. doi:10.1016/j.pharep.2013.10.001 [IF = 2,165]

Przepiórka, A., Błachnio, A., Wiesenthal. D. (2014). The Determinants of Driving Aggression Among Polish Drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 27, 69-80. doi: 10. 1016/j.trf.2014.09.007 [IF = 1,635]

St. Louis, K.O., Przepiórka, A., Beste-Guldborg, A., Williams, M. J., Blachnio, A, Guendouzi, J., Reichel, I. K., Ware, M. B. (2014). Stuttering Attitudes of Students: Professional, Intracultural, and International Comparisons, Journal of Fluency Disorders, 39, 34-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.10.001 [IF = 1,082]

 

2013

Przepiórka, A., Błachnio, A., St. Louis, K., Woźniak, T. (2013). Public Attitudes Toward Stuttering in Poland. International Journal of Language & Communication Disorders, 48(6), 703-714. [IF = 1,44]

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rudnicka, P. (2013). Psychological Determinants of Using Facebook: A Research Review, International Journal of Human-Computer Interaction, 29(11), 775-787. [IF = 1,131]

 

 

 

 

Publikacje w czasopismach z listy B

Przepiórka, A., Błachnio, A., Meisner, M. (2014). Przekonania o sobie, motywacja osiągnięć a sposób spędzania czasu wolnego wśród młodzieży. Psychologia Wychowawcza, 47(5), 50-66.

Przepiórka, A., Szcześniak, M., Verhelst, T., Straffi, E. (2014). System wartości a różne drogi do szczęścia: Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie, Psychologia Społeczna, 9 3 (30), 323–337.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (2014). Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu - przegląd badań. Psychologia Społeczna, 9, 4 (31) 378–395.

Błachnio, A. Przepiórka, A. (2013). Podejście psychologiczne w terapii jąkania. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13(2), 121-125.

Przepiórka, A., Błachnio, A. (2013). Analiza zależności pomiędzy zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastroju. Psychologia Społeczna, 8, 3(26), 335-345.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2013). Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne. Psychologia Społeczna, 8, 3(26), 247-250.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2012). Jąkanie jako zaburzenie z perspektywy psychologicznej: przegląd badań. Psychologia Jakości Życia, 11(2), 211-222.

Kozak, A., Gózik, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21-25.

 

 

Publikacje w czasopismach z listy C

Przepiorka, A., & Błachnio, A. (2015). Polish students are feeling better and better. A research report. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 214-216.

Przepiórka, A., Błachnio, A., (2013). A Closer Look at Emotions. Polish Psychological Bulletin, 2(44), 127–129.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Sullman, M., Taylor, J. (2013). Driving and Riding Avoidance in Poland, Polish Psychological Bulletin, 2(44), 185-192.

 

 

Publikacje w recenzowanych czasopismach spoza listy

Sircova, A., Fons J. R. van de Vijver, F. J. R., Osin, E. Milfont, T. L., Fieulaine, N., Altinay Kislali-Erginbilgic, A., , Zimbardo, T. L. & 54 members of the International Time Perspective Research Project (2014). A Global Look at Time: A 24-Country Study of the Equivalence of the Zimbardo Time Perspective Inventory. SAGE Open, 1-12.

Przepiórka, A. (2012). The Relationship between Attitude towards Time and the Presence of Meaning in Life, International Journal of Applied Psychology, 2(3), 22-30.

 

 

Autorstwo rozdziału w pracy zbiorowej w języku angielskim

Zaleski, Z., Przepiórka, A. (2015). Goals need time perspective to be achieved. In M. Stolarski, N. Fieulaine W. van Beek (Eds). Handbook of Time Perspective In honor to Philip G. Zimbardo in his 80th birthday anniversary (pp. 323-335). Springer.

Sircova, A., Fons J. R. van de Vijver, F. J. R., Osin, E. Milfont, T. L., Fieulaine, N., Altinay Kislali-Erginbilgic, A., , Zimbardo, T. L. & 54 members of the International Time Perspective Research Project (w tym Przepiórka, A.) (2015). Time Perspective Profiles of Cultures, In M. Stolarski, N. Fieulaine W. van Beek (Eds). Handbook of Time Perspective In honor to Philip G. Zimbardo in his 80th birthday anniversary (pp. 169-187). Springer.

Blachnio, A., Przepiórka, A., & Sullman, M.J.M. (2013). Psychometric Properties of the Driving Cognitions Questionnaire in a Polish Sample (pp. 293-301). In L. Dorn and M.J.M. Sullman (Eds.), Driving Behaviour and Training 6. London; Ashgate.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Fortuna, P. (2010). The effect of the third person in Internet. In: A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński (Eds.), Internet in Psychological Research (pp. 149-168). Warszawa: Wyd. UKSW.

Przepiórka, A., Błachnio, A. (2009). Emotional reactions to betrayal. What emotions does betrayal evoke? In: A. Błachnio, A. Przepiórka (Eds.), Closer to Emotions III (pp. 265-279). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

 

Autorstwo rozdziału w pracy zbiorowej w języku polskim

Błachnio, A., Przepiorka, A., St. Louis, K. Węsierska, K., Węsierska, M. (2015). Postawy społeczne wobec jąkania w Polsce – przegląd badań z użyciem POSHA-S. W: K. Węsierska (Ed). Zaburzenia płynności mowy (pp. 89-100). Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rudnicka, P. (2010). Komunikatory jako nowa forma komunikowania online z perspektywy psychologicznej. In: T. Rowiński, T. Tadeusiewicz (Eds.), Psychologia i informatyka (s. 182-196). Warszawa: Wyd. UKSW.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2009). Użytkowanie Internetu. Jakie są zagrożenia i jak się przed nimi bronić? Porady dla rodziców i wychowawców. W: R. Podpora (red.), Second Life i Internet (pp. 121-132). Lublin: Wyd. GAUDIUM.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2009). Internet jako globalna wioska. W: A. Błachnio (red.), Globalizacja a jednostka, (s. 192-204). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Zaleski, Z. (2009). Aktywni wygrani. Przyszłościowa perspektywa czasowa i nadzieja na sukces w zarządzaniu wolnym czasem. W: A. Błachnio (red.), Globalizacja a jednostka, (s. 178-191). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2008). Inteligentni się nie nudzą... Czy studenci nudzą się w czasie wolnym? W: W. Muszyński, M. Sokołowski, (red.), Homo creator czy homo ludens?, (s. 272-282). Elbląg: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Przepiórka, A. (2008). Bliższe spojrzenie na zazdrość. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II, (s. 111-121). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Przepiórka, A., Błachnio, A., (2008). Żółte słoneczko, czyli o czym rozmawiamy w sieci Gadu-Gadu? W: M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne (s. 373-382). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Komunikacja w odosobnieniu. Porównanie komunikacji tradycyjnej i komunikacji sieciowej. In: M. Sokołowski (red.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje-komunikacja. t. 1, (s. 245-258). Olsztyn: ALGRAF.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Psychologiczne determinanty uzależnienia od Internetu. W: M. Sokołowski (red.). Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, (s. 207-218). Elbląg: PWSZ.

Błachnio, A., Przepiórka, A. (2007). Internet dla wybranych. Kto lepiej wyjdzie korzystając z Internetu Jacek czy Placek? W: E. Mastalerz, K. Pytel i H. Noga (red.), Cyberuzależnienia. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, (s. 85-93). Kraków: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

 

Sprawozdania i raporty

Błachnio, A., Przepiórka, A., Borek-Chudek, D. (2013). Afekt i morale. Debata nad czynnikami osobowości IV Ogólnopolska Konferencja „Bliżej Emocji”. Przegląd Psychologiczny, 56(3), 363-375.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Zaleski, Z. (2009). Closer to Emotions: New perspectives and approaches. Reporting on the three Lublin conferences. Roczniki Psychologiczne 1(12), 130-135.

Przepiórka, A. (2007). Sprawozdanie z Kongresu „X European Congress of Psychology” Przegląd Psychologiczny, 50(4), 467-470.

 

 

 

Wystąpienia na konferencjach krajowych

2015, 17 października, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (UŚ, Katowice, Polska), 1 referat: Zmiana postaw wobec jąkania w Polsce.

 

2015, 4-6 września, XII Zjazd PSPS (UŁ, Łodź), 3 postery: 1) Depresja jako predyktor nadmiernego korzystania z Facebooka, 2) Kwestionariusz postaw wobec czasu – polska adaptacja metody, 3) Struktura perspektywy temporalnej w Polsce na przykładzie Kwestionariusza Czasu (ZTPI)

 

2015, 11-12 czerwca, VI Ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji” (KUL, Lublin), 1 referat: Polscy studenci czują się coraz lepiej. Raport z badań, 3 postery: 1) Czy zazdrość wiąże się z wdzięcznością, wartościami i religijnością? 2) Kto odczuwa silniejszą zawiść? 3) Dwa oblicza zawiści

 

 2014, 4-7września, XI Zjazd PSPS (UW, Warszawa), 1 poster: Czym wyróżniają się prymusi w szkole? Motywacja osiągnięć a wyniki w nauce

 

2013, X Zjazd PSPS (UJ, Kraków), 4 postery: Zjawisko narcyzmu wśród agresywnych kierowców, Polska adaptacja skali Uzależnienia od Internetu, Zawiść i Schadenfreude

jako ciemne strony naszych uczuć, Skala do mierzenia aktywności na Facebooku, 13-15

września

 

2013, V Ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji”, 3 wystąpienia: Zjawisko agresji wśród polskich kierowców, Co czujemy, gdy zawiścimy innym?, Osobowościowe uwarunkowania lękowej zazdrości

 

2012, Sopot, konferencja IX Zjazd PSPS (SWPS Sopot), 2 wystąpienia: Zachowania lękowe u kierowców, Postawa Polaków wobec osób jąkających się, 12-14 września

 

2012, Lublin, konferencja Psychologia Ekonomiczna (KUL), wystąpienie: Proces realizacji celów przedsiębiorczych, 7-8 maja

 

2011, Lublin, konferencja „Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna” (KUL), wystąpienie: Kto wyraża intencję przedsiębiorczą?, 24-25 listopada

 

2011, VII Zjazd PSPS, (UAM, Poznań), 2 wystąpienia: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu przedsiębiorczego; Czas wolny – jak go zmierzyć?, 8-10 września

 

2011, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Świat Internetu, referat: Komunikatory jako nowa forma komunikowania online, 12 maja

 

2011, VII Zjazd PSPS, (UAM, Poznań), 2 plakaty: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu przedsiębiorczego; Czas wolny – jak go zmierzyć?, 8-10 września

 

2011, Lublin, konferencja „Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna” (KUL), plakat: Kto wyraża intencję przedsiębiorczą?, 24-25 listopada

 

2011, Lublin, IV Ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji”, referat: System wartości a różne drogi do szczęścia, 7-8 kwietnia

 

2010, Nowy Sącz, VII Zjazd PSPS (Wyższa Szkoła Biznesu), Psychologia społeczna: jednostka, grupa, organizacja, 3 plakaty: Psychologiczny portret potencjalnych przedsiębiorców, Co temperament ma do spędzania czasu wolnego?, Uzależnienie od Internetu a efekt trzeciej osoby wśród internautów, 9-11 września

 

2009, Lublin, VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 2 plakaty: Psychologiczne determinanty spędzania czasu wolnego oraz Efekt 3 osoby w Internecie, 14-16 września

 

2009, Lublin, III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną (UMCS Lublin), referat: W obliczu zdrady. Jakie emocje powstają?, 23-24 kwietnia

 

2009, Lublin, I Ogólnopolska Konferencja „Świat Internetu" (KUL), referat: Efekt trzeciej osoby – eksperymenty, 17 kwietnia

 

2008, Poznań, XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat: Uzależnienie od Internetu? oraz plakat: Temporalne korelaty poczucia sensu życia, 20-24 września

 

2008, Olsztyn, konferencja w Olsztynie, referat: Inteligentni Się Nie Nudzą.... Czy Studenci nudzą się w czasie wolnym?, 19-21 października

 

2008, Kraków, I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej (Uniwersytet Jagielloński), referat: Czy istnieje efekt trzeciej osoby w Internecie?, 25 października

 

2008, II Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną (UMCS Lublin), referat: Czy studenci nudzą się w czasie wolnym?, 24-25 kwietnia

 

2008, Białystok, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, referat: Psychologiczna analiza czasu wolnego oraz plakat Proces przedsiębiorczy, 14-17 września

 

2007, Olsztyn, konferencja "(Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje", referat: Komunikacja w odosobnieniu. Porównanie komunikacji tradycyjnej i komunikacji sieciowej, 25-26 października

 

2007, Lublin, konferencja Młodzi w cyberprzestrzeni. Wyzwania pedagogiki i psychologii szkolnej, referat na temat użytkowania Internetu, 18 października

 

2007, Lublin, I Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną (UMCS Lublin), referat: Postawa wobec czasu a sens życia, 15-17 marca

 

2007, Elbląg, konferencja „Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci“, referat: Psychologiczne determinanty uzależnienia od Internetu, 22 listopada

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

2015, 7-10 lipca XIV European Conference on Psychology (Mediolan, Włochy), 2 referaty: 1) Examing the Time Perspective Structure in Poland; 2) Cross-Cultural Study on Facebook Use; 6 posterów: 2) The Association between Attention Functions and Time Perception, 2) Polish Adaptation of Online Cognition Scale; 3) The Predictors of Internet andFacebook Addiction; 4) Envy- how to measure it?, 5) Exploring the Procrastination

Scales in Poland; 6) Facebook Addiction in Poland

 

2015 6-8 lipca, 8th World Congress On Fluency Disorders, 1 poster: Attitudes of Polish Teachers Toward Stuttering (Lizbona, Portugalia)

 

2014, 12 września, Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, 1 poster: Postawy społeczne wobec jąkania w Polsce - przegląd badań

 

2014, Polska, Warszawa, 2nd International Conference on Time Perspective: 1) referat:

Cross-cultural Comparison on the Relation between Time Perspective and Personality

2 postery:1) ‘‘I’ll do it tomorrow’ Polish Adaptation of the Procrastination Scale oraz

2) Are we bored in our leisure time? Free-time management and boredom

 

2014, Paryż, Francja, 28th International Congress of Applied Psychology , 1) referat: The Relation between Time Perception and Time Perspective w ramach sympozjum: Time perspective and the changes of life: findings from adolescence to the old age

oraz 2) referat: Aggressive Behavior Among Polish Drivers w ramach sympozjum: Aggressive Driving 3) referat: The Theory of Planned Behaviour and the Mobile Phone Use, 8-13 lipca

 

2014, 4th European Symposium on Fluency Disorder, 1 poster: Attitudes Towards Stuttering in Poland: An Overview of Research, Antwerpia, Belgia, 28-29 marca 

2013, Helsinki, Finlandia, International Conference on Driver Behaviour and Training, 1 poster: Psychometric Properties of the Driving Cognitions Questionnaire in a Polish Sample, 19-20 sierpnia

 

2012, Coimbra, Portugalia, 1st Conference on Time Perspective, 3 referaty: What makes entrepreneurs different in temporal dimensions? The Leisure Time Questionnaire, The Polish Adaptation of the ZTPI, 6-8 września

 

2012, Paris, Francja, 7th World Congress on Disfleuncy Disorder, wystąpienie: Public Attitudes Towards Stuttering in Poland, 7-9 lipca

 

2010, Brno, Cechy, XVth European Conference on Personality, referat: Time Perspective, Proactive Personality and Starting a Business, 20-24 lipca

 

2010, międzynarodowa konferencja Questions Robert Zajonc asked (Uniwersytet Warszawski), 13-14 maja

 

2008, Berlin, Niemcy, XXIX International Congress of Psychology, 2 plakaty: Instant Messengers - are they an alternative way of communication oraz Addiction to Internet, 20-25 lipca

 

2008, międzynarodowa konferencja„Bliżej emocji III“ (KUL), referat: Zazdrość i zdrada, 10-12 kwietnia

 

2007, Praga, Czechy, Xth European Congress of Psychology, plakat: Attitudes toward time and sense of life, 3-6 lipca

 

Organizacja konferencji naukowych

2015, 11-12 czerwca Lublin, organizacja VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Bliżej emocji” (KUL)

 

2014, Warszawa, organizacja międzynarodowej konferencji 2nd International Conference on Time Perspective (UW), 29 lipca-1 sierpnia

 

2013, Lublin, organizacja V Ogólnopolskiej Konferencji „Bliżej emocji” (KUL), 23-24 maja

 

2011, Warszawa, organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji „Świat Internetu” (współorganizator: UKSW), 12 maja

 

2011, Lublin, organizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej emocji (KUL), 7-8 kwietnia

 

2009, Lublin, organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji „Świat Internetu" (KUL) 17 kwietnia

 

2009, Lublin, organizacja VI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (KUL i UMCS), 14-16 września

 

2008, Lublin, organizacja międzynarodowej konferencji „Bliżej emocji III“ (KUL), 10-12 kwietnia

 

2007, Lublin, organizacja II edycji konferencji „Bliżej emocji” (KUL), 19-20 maja

 

2006, Lublin, organizacja I edycji konferencji „Bliżej emocji I" (KUL), 21 kwietnia

 

Staże naukowe i wyjazdy studyjne

2015, LLP-Erasmus, Bielefeld Universitat

2013, Stypendium naukowe – York University (Kanada), w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, jednostka kierująca: KUL, 3 miesiące

2013, LLP-Erasmus, Belgium, KU Leuven

2009, pobyt naukowy - Psychology of Entrepreneurship: Research and Education w ramach programu Erasmus - Intensive Programme na Spanish National Distance University (UNED), 5-18 lipca

2008, pobyt naukowy w ramach stypendium Herbert Quandt-Stiftung (Psychologia, Uniwersytet w Konstancji, Niemcy), 3 miesiące

 

Projekty badawcze

2014 - Główny wykonawca projekt HARMONIA

2011- Grant promotorski MNiSW „Psychologiczne wyznaczniki realizacji celów przedsiębiorczych”

 2011 – obecnie, udział w projekcie IPATHA (International Project Attitudes Toward Human Attributes, adaptacja metody do badania postaw wobec osób jąkających się (POSHA-S) we współpracy z prof. Kennethem St. Louis (West Virginia University, USA)

2011 – obecnie, projekt „Agresja i gniew u kierowców” we współpracy z prof. Davidem Wiesenthalem i zespołem (York University, Canada)

2011 – obecnie, projekt „Zachowania lękowe u kierowców” we współpracy z dr Markiem Sullman (Cranfield University, UK) i dr Joanne Taylor (Massey University, New Zealand)

2008 – obecnie, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Time Orientation Group  (badania z użyciem ZTPI, założyciel grupy: prof. P. Zimbardo, University of Standford, USA)

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS), od 2009

Polskie Towarzystwo Logopedów, od 2008

the International Association of Applied Psychology – od 2007

The International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)  – od 2013

 

Działalność w redakcjach

  1. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (reviewer) (since 2012)

  2. Roczniki Psychologiczne (Annals of Psychology) (reviewer) (since 2011)

  3. Studia z Psychologii w KUL (reviewer) (since 201 2)

  4. International Journal of Advances in Psychology (reviewer) (since 2012)

  5. International Journal of Applied Psychology (reviewer) (since 2012)

  6. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej(reviewer) (since 2012)

  7. Versita, Publishing House (Managing Editor in Psychology) (since 2012)

  8. Annals of Psychology (secretary) (since 2013)

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020 11:18