inż. Aneta Brońska
Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aneta.bronska_anti_spam@kul.pl