• Kierownik Katedry (od 2017-10-01)
  • Dyrektor Ośrodka (od 2012-10-01 do 2014-09-30)
  • Dyrektor Instytutu (od 2012-09-01 do 2016-08-31)
  • Dyrektor Instytutu (od 2009-10-01 do 2012-08-31)