ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, członek Zgromadzenia Księży Marianów, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Magisterium z filozofii chrześcijańskiej pod kierunkiem ks. kard. Karola Wojtyły (1969), doktorat pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia (1978). Profesor tytularny od 1997 r., profesor zwyczajny od 2001. Od 2016 r.: profesor emeritus KUL. Autor m. in.: Normy i wyjątki, Lublin 1980, Natura - rozum - wolność, Rzym 1990, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998, Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008, Śladami myśli Świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II, Lublin 2014 oraz ponad 200 artykułów poświęconych podstawom etyki normatywnej, personalizmowi etycznemu, sumieniu, etyce życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyce w nauce oraz myśli antropologiczno-etycznej Karola Wojtyły/Jana Pawła II. W latach 1992-1998 prorektor, w latach 1998-2004 rektor KUL. W latach 1992-1997 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Obecnie m. in.: członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki, Komitetu ds. Etyki przy PAN (wiceprzewodniczący), Rady Naukowej Fundacji Rektorów Polskioch, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL (przewodniczący), Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (przewodniczący). Odznaczony m.in. krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 18:06