Andrzej Lendzion
mgr inż. Andrzej Lendzion
kierownik działu - Sekcja Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.lendzion_anti_spam@kul.pl