2019

Rozprawy doktorskie
 • Dojrzałość uczuciowa jako warunek budowania wspólnoty małżeńskiej. Studium teologicznomoralne
 • Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa. Studium teologicznomoralne

2018

Prace magisterskie
 • Postawa małżeństwa Chiary i Enrico Petrillo wobec cierpienia
 • Moralne aspekty dopalaczy
 • Przekaz wartości w twórczości ikonograficznej Marcina 'Fugitivusa' Świądra OFMCap
 • Wiara jako rozumna odpowiedź człowieka na poszukiwanie sensu życia w świetle przemówień papieża Benedykta XVI podczas pielgrzymek do Niemiec
 • Wiara religijna w ujęciu Jānisa Andrejsa Pavlovskisa OFMCap (1914-2000)

2017

Prace magisterskie
 • Uwarunkowania przystępowania wiernych do sakramentu pokuty i pojednania w świetle wybranych publikacji arcybiskupa Fultona Sheena.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Misja psychiatry w świetle Magisterium Kościoła
 • Istota i funkcje autorytetu. Studium teologicznomoralne
 • Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków

2014

Rozprawy doktorskie
 • Komplementarność etycznego i teologicznomoralnego ujmowania odpowiedzialności za życie w świetle publikacji Ks. Tadeusza Stycznia (1931-2010) i Ks. Janusza Nagórnego (1950-2006)
 • Współczesne ujęcie siedmiu grzechów głównych. Studium teologicznomoralne.
 • Życie sakramentalne a życie moralne w rzymskokatolickiej diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina) w latach 1991-2009. Studium teologicznomoralne
 • Życie sakramentalne a życie moralne w rzymskokatolickiej diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina) w latach 1991-2009. Studium teologicznomoralne
Prace magisterskie
 • Dzieje Instytutu Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1998-2012
 • Wychowanie do służby w harcerstwie
 • Obraz Brata Mniejszego Kapucyna w pismach Floriana Duchniewskiego OFMCap

2013

Rozprawy doktorskie
 • Teologia narodu w pismach ks. Mieczysława Brzozowskiego 1933-1991. Studium teologicznomoralne
 • Rola sakramentu pokuty i pojednania w formowaniu percepcji rzeczywistości