• Kierownik Sekcji (od 2019-10-01)
  • Prorektor (od 2012-09-01 do 2015-05-27)
  • Pełnomocnik Rektora d/s Jakości Kształcenia i Organizacji Nauki (od 2009-12-01 do 2012-08-31)
  • Prodziekan (od 2005-09-01 do 2008-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2002-10-01 do 2014-06-10)