Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (data uzyskania: 14 grudnia 2005 r.).

 

Wykształcenie

 • 2001–2005 – studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • 2001−2005 − Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie;
 • 1994−1999 − Żytomierski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, studia na Wydziale Filologicznym; uzyskane kwalifikacje: nauczyciel języka i literatury ukraińskiej oraz języka angielskiego i literatury powszechnej;
 • 1983−1994 − Szkoła ogólnokształcąca I-III stopni w Kornynie (obwód żytomierski, Ukraina), matura z wyróżnieniem.

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy dydaktycznej (wybrane)

 • od 2005 – nauczyciel języka ukraińskiego w prywatne Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie
 • 2006–2012 – prowadzący zajęć dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 2006–2010 – adiunkt na kierunku „Filologia Angielska” w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • XI 2005 – I 2006 – prowadzący wykładów dla słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie
 • 2000−2001 − pracownik zakładu literatury ukraińskiej na Wydziale Filologicznym Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki (Ukraina)
 • 2000−2001 − nauczyciel języka angielskiego w Kolegium Sztuk Pięknych im. Iwana Ohijenki w Żytomierzu (Ukraina)
 • 1999−2000 − nauczyciel języka i literatury ukraińskiej oraz języka angielskiego w Szkole Ogólnokształcącej I-II stopni w Biłkach (obwód żytomierski, Ukraina)

 

Dorobek naukowy

 • 1 opublikowana monografia, ok. 40 artykułów naukowych, opracowanie i redakcja kilkunastu publikacji, tłumaczenie kilkudziesięciu tekstów naukowych

 • czynny udział w ponad 20 konferencjach naukowych, sympozjach, zebraniach naukowych

 

Inne publikacje

 • 11 książkowych publikacji przekładów poezji i prozy na język ukraiński i polski
 • Redakcja serii wydawniczej „Wschodni Express” Warsztatów Kultury w Lublinie

 

Stypendia

 • Stypendium Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, 2001–2005

 • Stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na realizację projektu artystycznego „Przygotowanie polsko-ukraińskiej antologii poezji o Lublinie Lublin z dala, Lublin z bliska” (2015)

 

Członkostwo w związkach, organizacjach, zespołach redakcyjnych

 • Stowarzyszenie Pisarzy Ukraińskich [Асоціація українських письменників] (od 1998)

 • Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy [Національна спілка письменників України] (od 2000)

 • Towarzystwo Ukraińskie (od 2004)

 • Rada Redakcyjna rocznika „Ukraiński Zaułek Literacki” (od 2006)

 • Komitet Redakcyjny „Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (2002–2003)

 

Działalność w sferze kultury (wybrane)

 • Organizacja cyklicznych „Czwartków z kulturą ukraińską” w ramach współpracy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz Centrum Kultury w Lublinie, 2005

 • Współorganizacja/udział w pracach jurorskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej, 2006–2019 (organizator główny: Centrum Kultury w Lublinie)

 • Współorganizacja z ramienia Towarzystwa Ukraińskiego festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, 2010–2013 (organizator główny: Centrum Kultury w Lublinie)

 • Współorganizacja wydarzeń kulturalnych Towarzystwa Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie (2004–2006) Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie (2006–2009), Towarzystwa Ukraińskiego (2009–2020)

 • Organizacja modułu „Wschodni Express” w ramach festiwalu Inne Brzmienia Art'n'Music Festival, 2014-2020 (organizator główny: Warsztaty Kultury w Lublinie)

 

Inna działalność zawodowa

 • Tłumaczenia pisemne i ustne (konsekutywne i symultaniczne) z i na języki: polski, ukraiński, rosyjski, angielski wykonywane na zlecenie urzędów, firm, uczelni, instytucji, fundacji, biur tłumaczeń i in. (2004–2020)

 

Profil w Academia.edu: https://kul.academia.edu/AndrijSaweneć

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020 17:07