20212020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Tłumaczenie artykułu pozanaukowego

2017
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015
Tłumaczenie książki