2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie artykułu pozanaukowego

2017
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015
Tłumaczenie książki