dr Andrij Saweneć
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrij.sawenec_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2378-3688