• doktor inżynier (od 2006-11-21)
  • magister inżynier (od 2003-11-12)