Życiorys naukowy

Alicja Księżopolska urodzona 16.09.1955 roku w Lublinie

1988 rok - mgr inż. rolnictwa - Akademia Rolnicza w Lublinie

1996 rok - stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii i agrofizyki - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

2012 rok - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomi i- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Od 1984 roku do 2012 - pracownik naukowy IA im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Od 2012 roku do chwili obecnej - pracownik naukowo-dydaktyczny (KUL JP II, Stalowa Wola - Instytut Inżynierii Środowiska

Od października 2019 roku - Kierownik Katedry Ochrony Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych  KUL JP II w Stalowej Woli

 

Zainteresowania badawcze

Badania w kierunku spowolnienia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb i ochrony środowiska. Zagadnienia dotyczące naturalnej denitryfikacji prowadzącej do przekształcenia azotanów w azot cząsteczkowy i podtlenek azotu przyczyniając się do wzmocnienia efektu cieplarnianego. Substancje humusowe w środowisku glebowym i wodnym. Właściwości powierzchniowe i mikrostruktura kwasów próchnicznych. Formy występowania frakcji próchnicznych w glebach, w tym połączenia organiczno-mineralne.

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Księżopolska Alicja: Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej. Monografia, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, p. 154, ISBN 978-83-7611-433-0. (Influence of mineral and organic components on soil properties and organic matter decomposition, Monograph, Publishing House „Adam Marszałek”, Toruń, 2010)

  2. Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J.: Effect of synthesis organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol. “Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie”, Tom VII/ 2010.

  1. Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J., Flis-Bujak M.: Respiration of the soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects). Polish Journal of Environmental Studies, vol.20, No.2, 2011, 387-392. (lista A)

  2. Księżopolska A., Pazur M.: Surface properties of bentonite and illite complexes with humus acids. Clay Minerals, vol. 46, 2011, 149-156. (lista A)

  3. Księżopolska A. Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils-surfavce activity of humus substances. Ecological Chemistry and Engineering S, vol.18, No 4, 2011, 489-499. (lista A)

  4. Księżopolska A, J. Joniec. Activity of microorganisms parcipitacing in organic matter transformation in Haplic Luvisol soil„ Ecological Chemistry and Engineering S, 21 (3), 2014, 499-514. (lista A)

  5. Księżopolska A, Włodarczyk T, Brzezińska M., Szarlip P., Pazur M „Effect of mineral and organic enrichments on actual denitrification and N2O- reducing activity of soil under flooded conditios”, Scientia Agricola, ISSN (0103-9016), 2017, vol. 74, n.4, p, 334-342. (lista A)

  6. Księżopolska A. Substancje humusowe jako podstawowy składnik życiodajnej Ziemi i wody. Monografia, Wydawnictwo KUL, 2019 rok. (Humic substances in the soil and water environment, Monograph, Publishing House KUL, 2019, Lublin).

 

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020 10:39