lic. Aleksandra Wołyniak
Kartograf - Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.wolyniak_anti_spam@kul.pl