Kompleksowy model aktywnego doradztwa społecznego
[Comprehensive model of the active social consulting]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa

Nazwa jednostki: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departament Pożytku Publicznego