Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowe szanse - Nowe wyzwania
[UN Convention on the rights of persons with disabilities. New opportunities-new challenges]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej