System wsparcia rodziny w Niemczech - przykład modelu 2.0
[Family support system in Germany - an example of the 2.0 model]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (ISSN: 2300-5254)
Rok wydania: 2019
Tom: 7
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 66-79
Dostęp WWW: http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/2019_Zaborowska.pdf
DOI: 10.18559/SOEP.2019.1.4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "System wsparcia rodziny w Niemczech - przykład modelu 2.0",
journal = "STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA",
year = "2019",
number = "1",
pages = "66-79"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2019). System wsparcia rodziny w Niemczech - przykład modelu 2.0. STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 1, 66-79.