Agnieszka Krzyszczak

Lublin, dnia 20.12.2017r.

Agnieszka Katarzyna Krzyszczak

e-mail: agnieszka9321@kul.lublin.pl

 

Życiorys

 

Nazywam się Agnieszka Krzyszczak. Urodziłam się 21.01.1993r. w Szczebrzeszynie. Obecnie mieszkam w Lublinie.

W latach 2009-2012 uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Zamościu na profilu biologiczno – chemicznym. Maturę rozszerzoną zdawałam z dwóch przedmiotów kierunkowych, tj. biologia i chemia. Natomiast maturę podstawową z jęz. polskiego, matematyki oraz jęz. angielskiego.

W 2012 roku rozpoczęłam licencjackie studia dzienne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Chemii, specjalność Analityka chemiczna. Pracę licencjacką pt. „Wpływ adenozyny na kinetykę redukcji jonów Zn2+ na elektrodzie rtęciowej w buforze octanowym o pH = 5” wykonałam w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej pod kierunkiem dr Doroty Sieńko. Zawodowy tytuł licencjata otrzymałam 25 czerwca 2015r. uzyskując ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Natomiast w październiku kontynuowałam naukę na Wydziale Chemii podejmując studia II stopnia na tym samym kierunku i specjalności. Pracę magisterską pt. „Badanie adsorpcji wybranych jonów na egzopolimerach immobilizowanych na nośniku stałym” wykonałam w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Dobrowolskiego. Pracę obroniłam 28 czerwca 2017r., kończąc II stopień z oceną bardzo dobrą i otrzymując zawodowy tytuł magistra.

W 2015 roku byłam wyróżniona przez Rektora UMCS jako Najlepsza Studentka Wydziału Chemii UMCS. W trakcie studiów niejednokrotnie otrzymywałam Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rok akademicki 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). Ponadto od 2012 do 2015 aktywnie uczestniczyłam w projekcie „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” biorąc udział w licznych szkoleniach oraz wyjazdach terenowych. Szczegóły projektu: http://osde.umcs.lublin.pl/.

W marcu 2017r. zostałam zatrudniona w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL na stanowisku Referenta Technicznego, dołączając tym samym do zespołu dr hab. Elżbiety Anny Stefaniak prof. KUL. Ogólna charakterystyka pracowni na stronie internetowej: http://www.kul.pl/pracownia-materialow-kompozytowych-i-biomimetycznych,16890.html.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017 13:33