mgr Agnieszka Kizowska
kierownik działu - Dział Gospodarki Mieniem
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.kizowska_anti_spam@kul.pl