dr Agnieszka Flor-Górecka
asystent - Katedra Języka Niderlandzkiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.flor-gorecka_anti_spam@kul.pl