Agnieszka Daśko-Rymarz
Magazynier biblioteczny - Sekcja Magazynów Bibliotecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.dasko-rymarz_usun_to@kul.pl