mgr Agnieszka Czochara
Samodzielny referent - Stołówka Studencka KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.czochara_anti_spam@kul.pl