mgr Agnieszka Czochara
p. o. Kierownik Stołówki Studenckiej - Stołówka Studencka KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.czochara_usun_to@kul.pl