Agata Mirek

Życiorys naukowy
2012: prof. KUL
2009: habilitacja w KUL
2007: adiunkt
2003: zatrudniona w KUL /asystent/
1999-2000: wykładowca w Studium Kultury Chrześcijańskiej w UKSW w Warszawie
2001: doktorat w UKSW
1998-2001: studia doktoranckie w UKSW w Warszawie
1998: magisterium w ATK
1993-1998: studia mgr w zakresie historii Kościoła w ATK w Warszawie

Specjalizacja naukowa
– Historia najnowsza
– Historia Kościoła w XIX-XX w.- Historia kobiet
– Dzieje oświaty

Granty, projekty naukowe
2017-(2022): główny wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW Atlas klasztorów X-XXI w., kier. dr hab. Henryk Antoni Gapski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydział Nauk Humanistycznych

2014-2017: OPUS nr 2013/09/B/HS3/04241 Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013, kier. dr hab. Henryk Antoni Gapski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydział Nauk Humanistycznych (realizacja: 2014-02-12 – 2017-02-11).

2005-2008: kierownik projektu badawczego nr 1 H01G 005 28 /Działalność żeńskiego ruchu zakonnego w Polsce w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989/

Stypendia, staże i szkolenia
Szkolenie w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie, Staż finansowany ze środków UE, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, 8-19 stycznia 2018 r.

Członkostwo w organizacjach naukowych
– Członek korespondent w Lubelskim Towarzystwie Naukowym od lipca 2016 r.
– Towarzystwo Naukowe KUL
– Komisja Historii Kobiet przy PAN
– Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

Udział w Radach Naukowych Czasopism
Członkostwo w Radzie naukowej czasopisma: „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, ISBN 978-83-7631-579-9
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma: „Ephemerides Marianorum”, (ISSN 2299-7784)
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma: „Peregrinus Cracoviensis”, (ISSN 1425-1922)

Nagrody i wyróżnienia
2016: Feniks. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii
książka historyczna, kwiecień 2016 r.
2015: Nagroda czytelników w 8 edycji konkursu Książka Historyczna Roku im. Oskara Halickiego, listopad 2015 r.
2009: Nagroda Jury oraz Nagroda Czytelników w Konkursie “Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego w kategorii: Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX w.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021 08:55