Agata Mirek

Wykorzystywanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródeł do historii chrześcijaństwa drugiej połowy XX wieku
[The use of post-war letters and personal notes with nuns former eastern borderlands as sources for the history of Christianity the second half of the twentieth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społe cznych, demograficznych i gospodarczych
Miejsce: Pbierowo