Agata Mirek

Posługa ewangelizacyjna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Czadzie
[Evangelization of the Daughters of Mary Immaculate in Chad]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nieść światło wiary innym - misje polskie i polscy misjonarze
Miejsce: Majdan Królewski